Manual de utilizare pentru aplicația web SMSSphere

Înregistrare

 • Nume: trebuie să conţină cel puţin 4 caractere.
 • Email: trebuie să fie o adresă de email validă, deoarece veţi primi un link de validare a contului nou creat.
 • Parola: trebuie să conțină cel puțin 8 caractere din care minim o literă mică, una mare şi o cifră.
 • Confirmare parolă: se reintroduce parola din câmpul anterior, pentru a vă asigura că aţi introdus corect parola dorită.
 • Pentru a continua înregistrare trebuie să confirmaţi că sunteţi de acord cu Termenii & Condiţiile aplicaţiei.
 • După apăsarea butonului de înregistrare veţi primi un email care va conţine un link de validare pentru finalizarea contului.

 

Pagina de logare

 • Pentru logarea în aplicaţie se utilizează adresa de eamil şi parola introduse la înregistre, după completarea acestora se va apăsa butonul de conectare.
 • Dacă nu aveţi cont apăsaţi pe Înregistrare şi veţi fi redirecţionat catre formularul de înregistrare pentru crearea unui cont nou.
 • Dacă aţi uitat parola, apăsaţi pe Recuperare parolă, acolo dupa completarea email-ului setat la cont veţi primi un email din care veţi fi redirecţionat pentru a vă seta o nouă parolă.
 • Steguleţul din stanga jos vă oferă opţiunea de a schimba limba de afişare a site-ului.

Recuperare parolă

 • Email: trebuie să fie adresa de email a contului pentru care se solicită recuperarea parolei.
 • După ce aţi apăsat pe butonul Recuperează, veţi primi un email cu un link care vă va permite să va setaţi o nouă parolă.
 • Link-ul este valabil doar 24 de ore de la demararea acţiunii de recuperare, dacă timpul este depăşit şi tot nu aţi aflat parola, va trebuii să refaceţi procedura de recuperare.

 

Meniu principal

 • Iconiţa din colţ stânga sus ( iconiţă din trei bare ) ascunde şi afişează meniul meniul principal.
 • Lângă iconiţa din colţ stânga sus apare numele aplicaţiei “SMS Sphere”, iar sub acesta, pagina curentă pe care ne aflăm.
 • Meniul principal cuprinde paginile cele mai relevante sub formă de iconiţă + denumire pagină.
 • Pagina curentă va fi colorată cu portocaliu, iar restul cu gri, după cum urmează: Acasă, Mesaje, Contacte, Campanii, Statistici (acestea vor fi explicate ulterior în documentaţie).

 

Meniu secundar

 • În partea dreaptă sus, pe bara de unelte se găseşte numele introdus de dumneavoastră + o iconiţă.
 • La apăsarea acestora se va deschide un alt meniu în care veţi găsi urmatoarele pagini: Dispozitive, Şabloane mesaje, Chei, Setari şi ultimul buton fiind cel pentru deconectare/delogare.

 

Pagina “Acasă”

 • Această pagină cuprinde cinci grafice care reprezinta statistic activitatea din ultima perioadă a contului curent.
 • Fiecare grafic are câte două butoane în colţul dreapta sus, prima fiind lupa, care va deschide o fereastră peste pagină şi va afişa doar graficul respectiv pentru a putea fi analizat cu uşurinţă, respectiv o săgeată în cerc, care v-a reîncărca acel grafic.
 • Primele două rapoarte, respectiv “Raport – Ultimele 30 de zile” şi “Raport – Ultimele 24 de ore” reprezintă situaţia generală a telefoanelor pe ore/zile în care se poate observa cate mesaje au fost expediate cu succes şi cate au eşuat.
 • Graficele “Activitate în ultimele 30 de zile per dispozitiv” şi “Activitate în ultimele 24 de ore per dispozitiv” reprezintă activitatea per dispozitiv per ore/zile în intervalul de timp specificat, iar fiecare dispozitiv va avea o culoare unică.
 • Iar graficul “Mesaje livrate per dispozitiv în ultimele 30 de zile” este un top în care se prezintă totalul mesajelor livrate de fiecare telefon în ultimele 30 de zile.

Pagina “Mesaje”

 • Partea de sus este fromată din două taburi “În aşteptare”, unde se găsesc mesajele care aşteptă să fie trimise şi “Istoric”, unde se găsesc mesajele care au fost prelutate de deviceuri sau mesajele anulate de catre gestionarul contului.
 • După aceea urmează o bară cu butoane. Dintre acestea singurul care se regăseşte pe ambele taburi este cel de Reîncarcare a tabelului.
 • Mesaj nou: acesta deschide o fereastră în care utilizatorul va putea să aleagă cu ce dispozitiv să trimită mesajul, să seteze o etichetă pentru o filtrare a mesajelor mai usoară, să introducă numerele de telefon la care acesta doreste să trimită mesajul, urmand ca mai jos să aleagă dacă doreşte să trimită mesajul sau să renunţe la acesta. Pentru a trimite un mesaj mai multor numere de telefon se poate apăsa tasta Enter după fiecare numar de telefon sau să se pună semnul punct şi virgulă  ” ; ” după fiecare numar de telefon fără a mai apăsa tasta Enter.
 • Suspendă trimiterea: pune pauză pentru mesajele selectate din tabel, ca acestea sa nu se mai trimită.
 • Reia trimiterea: scoate mesajele selectate din starea de pauză.
 • Anulează trimiterea: trece mesajele selectate în istoric cu statusul “Anulat” în câmpul “Trimis” al tabelului.
 • !!! Dacă selectaţi toate mesajele vizibile în pagină, dar aveţi mai multe mesaje, veţi primi o notificare în care veţi fi întrebat daca doriţi să executaţi acţiunea doar pe mesajele selectate sau pe toate mesajele din tabul “În aşteptare”. Acest principiu funcţioneaza şi cu filtrare de mesaje, de aceea uneori o etichetă pusă corect sau un nume de campanie poate fi de mare folos.
 • În capul de tabel se poate vedea numele coloanei, sub acesta o linie pe care se poate scrie pentru a cauta anumite valori pe coloana respectivă, iar în dreapta numelui de coloana sunt două săgeţi care ordonează alfabetic conţinutul.
  Coloanele tabelului sunt:
  Nume: numele contactului asociat cu numărul de telefon.
  Destinatar: numarul de telefon ce va urma să primească mesajul respectiv.
  Dispozitiv: numele dispozitivului de pe care se va efectua trimiterea mesajului.
  Etichetă: un cuvânt sau grup de cuvinte introdus de către utilizator pentru a putea plasa mesajul într-un grup de mesaje uşor de găsit când se efectuează o căutare.
  Conţinut: reprezintă textul propriu zis al mesajului care va fi/a fost trimis.
  Trimisă: reprezintă statusul trimiterii mesajului ( daca treceţi cursorul peste iconiţe va apărea denumirea acesteia)
  Livrat: indică dacă mesajul a ajuns la destinatar sau nu ( daca treceţi cursorul peste iconiţe va apărea denumirea acesteia)
  Actualizat: ultima schimbare efectuată pe acest mesaj la nivelul bazei de date
  Sub tabel, în partea stanga se poate selecta numărul de mesaje care să fie afişate per pagină în tabel, în centru este navigarea prin paginile tabelului (dacă acesta are mai multe pagini), iar în dreapta este afişat numarul total de mesaje de pe toate paginile tabelului.

Pagina “Contacte”

 • Pagina de contacte conţine un tabel cu contactele introduse pe cont, detaliile acestora şi un tab cu grupuri de contacte, tab în care se pot crea grupuri şi să se adauge contacte pentru a le putea refolosi ori de cate ori este nevoie fară să trebuiască a fi reintroduse pe rând.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Nume: numele contactului
  Nr. de telefon: numărul de telefon al contactului
  Sursă: poate fi introdusă automată dacă şi contactul este automat introdus, sau poate fi introdusă manual cu ceva relevant cum ar fi provenienţa contactului sau o denumire utilă pentru sortare
  Tip contact: reprezintă timpul de persoană, respectiv juridică fizică sau altele
  Grupuri: reprezintă numele grupurilor din care face parte contactul.
 • Butoanele oferă următoarele acţiuni:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale
  Contact nou: deschide o fereastră în care puteţi adăuga datele pentru a crea un contact nou.
  Mesaj nou: dechide o fereastră ca cea de pe pagina de mesaje, dar aceasta se autocompletează cu numerele de telefon al contactelor selectate din tabel
  Editare contact: vă duce pe o altă pagină unde veţi avea trei tab-uri, unul cu “Detalii”, unde sunt datele contactului care pot fi editate, unul cu “Grupuri”, unde apar grupurile din care face parte contactul şi unul cu “Campanii”, care conţine campaniile din care face parte contactul respectiv.

Ştergere contact: şterge contactul din lista de contacte
Mai multe: deschide un meniu cu alte acţiuni care vor fi explicate în continuare.
Import: deschide o pagină de unde puteţi selecta un fişier din care să încărcaţi cantacte direct în lista aplicaţiei
Adaugă contactul într-un grup: deschide o fereastră de unde puteţi alege în ce grup/grupuri doriţi să adăugaţi contactele selectate
Adaugă contactul într-o campanie: deschide o fereastră de unde puteţi alege în ce campanie/campanii doriţi să adăugaţi contactele selectate

Grupuri de Contacte

 • Aici se pot crea şi gestiona grupuri de contacte cu scopul de a împărţi contactele pe anumite categorii sau destinaţii de utilizare. Ulterior acestea vor putea fi introduse pe Campanii facilitând procesul de selectare al contactelor pe care doriţi să le introduceţi.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Grup: numele grupului introdus la crearea acestuia.
  Descriere: text scurt în care se oferă detalii cu privire la utilitatea acestui grup.
  Contacte: numărul total de contacte din grupul aferent.
 • Butoanele oferă următoarele acţiuni:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Grup nou: deschide o fereastră de unde se poate crea un grup nou de contacte.
  Editare grup: accesează o altă pagină unde în primul tab veţi putea edita detaliile grupului, iar în tabul alăturat veţi putea vizualiza şi gestiona Membri grupului ( contactele ).
  Adaugă contacte: deschide o fereastră peste tabel de unde se pot adăuga contacte în grupul selectat. Dacă selectaţi toate contactele din prima pagină puteţi opta pentru a adăuga toate contactele din tabel, chiar daca are mai multe pagini. Dacă efectuaţi o căutare în tabelul din fereastră, toate contactele va face referire la rezultatele filtrate şi le va adăuga doar pe acelea care îndeplinesc condiţiile de filtrare.
  Şterge grup: şterge grupul/grupurile selectate din lista de grupuri.

Pagina “Campanii”

 • Conţine un tabel cu cu campaniile create de către utilizator, tabul “În derulare” afişează tabelul cu campaniile care urmează a se finaliza în viitor, iar tabul “Istoric” afişează tabelul cu campaniile finalizate.
 • Campania reprezintă un instrument de trimitere a unui mesaj în masa, respectiv contactelor introduse pe acea campanie la data de început a acesteia.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Nume: numele distinctiv al Campaniei setat la crearea acesteia.
  Status : starea actuală în care se află Campania.
  Mesaj: textul care este trimis contactelor introduse pe Campanie.
  Descriere: text descriptiv al utilizării acestei campanii.
  Dată început: data şi ora la care Campania va începe să transmită mesajul contactelor existente în respectiva campanie.
  Dată Sfârşit: după această data şi oră Campania este trecută în istoric şi încheiată, indiferent dacă a avut sau nu suficient timp sau credit pentru a efectua transmiterea tuturor mesajelor.
  Contacte: reprezintă numărul de contacte existente pe campanie.
  Recurenţă: exprimă intervalul de timp după care Campania va fi repetată.
 • Butoanele oferă următoarele acţiuni:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Campanie Nouă: deschide o fereastră peste tabel în care se vor completa datele pentru crearea unei noi campanii.
  Editare Campanie: vă duce pe o altă pagină unde veţi avea trei tab-uri, unul cu “Detalii”, unde sunt datele campaniei care pot fi editate, unul cu “Contacte”, unde veţi putea administra contactele care fac parte din această Campanie şi tabul “Dispozitive” care conţine un tabel de administrare a dispozitivelor cu care se va trimite mesajul Campaniei.

Porneşte: începe trimiterea SMS-urlor.
Suspendă: pune pe pauză campania pana la efectuarea unei noi acţiuni.
Mai multe: deschide un meniu cu alte acţiuni care vor fi explicate în continuare.
Dispozitive: deschide o fereastră peste tabel de unde puteţi adăuga sau elimina dispozitive de pe Campania selectată.
Adaugă grup: deschide o fereastră peste tabel de unde se pot adăuga grupuri de contacte la campania selectată.
Adaugă contacte: deschide o fereastră peste tabel de unde se pot adăuga contacte pe campania selectată.
Anulează: trece în istoric campania selectată şi opreşte orice acţiuni în desfăşurare.
Şterge: şterge definitiv campania fără a putea fi recuperată.

Pagina “Statistici”

 • Pe acestă pagină iniţial se poate observa un grafic cu activitatea de trimitere a mesajelor împarţită pe zile şi cu posibilitatea de a filtra după Utilizator, Dispozitiv şi un interval între Data de început şi Data de final.
 • La click pe o anumită zi din graficul iniţial se va afişa încă un grafic cu activitatea din ziua selectată împarţită pe ore.

Pagina “Dispozitive”

 • Aici puteţi administra dispozitivele pe care aţi fost logat cu contul dumneavoastră.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Nume: numele dispozitivului setat în aplicaţia de pe telefon în meniu la Setări > Alias.
  Status: este starea în care se află dispozitivul în momentul actual.
  Ultima activitate: reprezintă ultima activitate înregistrată de către acel dispozitiv.
  Statistici: este un buton care vă duce la Pagina “Statistici” unde veţi avea preselectat dispozitivul pentru a vedea activitatea acestuia.
 • Butoane disponibile:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Activează dispozitiv: setează statusul dispozitivului pe “Activ”, ceea ce înseamnă ca poate fi folosit pentru a trimite mesaje.
  Interzice dispozitivul: setează statusul dispozitivului pe “Blocat” şi interzice autentificarea dispozitivului din nou în aplicaţie stopând trimiterea de mesaje prin intermediul acestuia. Va rămâne aşa până la schimbarea statusului pe “Activ” din nou.
  Suspendă dispozitiv: setează statusul dispozitivului pe “Suspendat”, care este asemănător cu statusul “Blocat”, cu excepţia faptului ca te poţi autentifica în aplicaţie pentru a vizualiza acţiunile dispozitivului înainte să fie oprit.
  Şterge dispozitiv: elimină dispozitivul de pe cont, dar acesta poate fi reactivat dacă vă relogaţi cu contul dumneavoastră pe acel dispozitiv.

Grupuri de dispozitive

 • Aici dispozitivele pot fi grupate în grupuri pentru a fi adăugate mai uşor pe campanii şi a avea un rol prestabilit.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Grup: numele grupului setat la crearea acestuia.
  Dispozitive: numărul de dispozitive din grup.
  Descriere: un scurt text pentru a explica pentru ce a fost creat grupul.
 • Butoane disponibile:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Grup nou: deschide o fereastră peste tabel de unde se poate introduce un grup nou.
  Dispozitive: deschide o fereastră peste tabel de unde se pot adăuga sau elimina dispozitive din grup.
  Editare grup: deschide o fereastră peste tabel de unde se poate modifica numele grupului sau descrierea.
  Şterge grup: elimină din listă grupul/grupurile selectate.

Pagina “Şabloane”

 • Aici puteţi crea şi gestiona texte de sms prestabilte pentru a putea fi folosite ulterior la crearea unei noi campanii.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Nume: numele şablonului setat la crearea acestuia.
  Şablon: reprezintă textul propriu-zis care va fi adăugat ca mesaj pe Campania unde va fi folosit şablonul.
  Tip: poate fi public sau privat şi se referă la momentul cand un cont are subconturi dacă şablonul va fi vizibil pentru toţi sau doar pentru unul dintre acestea.
 • Butoane disponibile:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Şablon nou: deschide o fereastră peste tabel de unde se va putea crea un nou şablon.
  Editare şablon: deschide o fereastră autocompletată cu detaliile şablonului, care va putea fi reeditată.
  Şterge: şterge şablonul/şabloanele selectate.

Pagina “Chei”

 • Aici se pot genera şi administra cheile de aplicaţie. Acestea au scopul de a asigura unicitatea şi de a identifica sursă externă de unde provin informaţiile.
 • Coloanele tabelului sunt:
  Cheie aplicaţie: este unt text generat alfanumeric format din 32 de caractere.
  Descriere: un text care să explice cu ce scop a fost generată cheia.
 • Butoane disponibile:
  Reâncarcă: reâncarcă tabelul pentru a fi sigur 100% că datele din tabel sunt actuale.
  Adaugă cheie: deschide o fereastră peste tabel de unde se va putea crea o nouă cheie.
  Editare cheie: deschide o fereastră autocompletată cu datele de pe cheia selectată, care va putea fi reeditată.
  Şterge: şterge cheia/cheile selectate.

Pagina “Setări”

 • În pagina de setări la click pe iconiţele din dreapta aferente denumirii din stânga se poate schimba:
  limba curentă de afişare a site-ului cu una din celelalte variante disponibile.
  numele introdus la crearea contului.
  adresa de email a contului.
  parola folosită pentru autentificare.